ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «РУШНИЧОК»  ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Київська,170-А, м. Обухів, Обухівський район , Київська область, Україна, 08703

Тел/факс: +38 067 607-86-56

E-mail: dnz_rushnichok@ukr.net

 https://rushnychok.blogspot.com/

 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION (NURSERY-KINDERGARTEN) COMBINED TYPE "RUSHNYCHOK" OF OBUHIV CITY COUNCIL, KYIV REGION

Address: 170-A Kyivska St., Obukhiv city, Obukhiv district, Kyiv region,08703 Ukraine

Тел/факс: +38 067 607-86-56

E-mail: dnz_rushnichok@ukr.net

 https://rushnychok.blogspot.com/

             Завідувач : Герасимчук Оксана Василівна.

             Вихователь-методист : Голованенко Наталія Сергіївна.

ДНЗ (ясла-садок) «Рушничок» - сучасний заклад дошкільної освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання, надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини, взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, впровадження інноваційної діяльності та  новітніх технологій.

 Весь освітній процес  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Рушничок» спрямований на формування у дітей цілісної картини світу, моральності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Він охоплює весь процес розвитку і виховання, де в центрі уваги стоїть особистість дошкільника з його інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом, нероздільність навчання, виховання, розвитку, що полягає в формуванні розвиненої та успішної особистості.

В закладі освіти створено відповідні умови для здійснення дошкільної освіти дітей раннього та дошкільного віку за принципом  розвиваючого, інтегрованого виховання і навчання, впровадження інноваційних технологій, з використанням засад українського обрядового календаря та засобів етнопедагогіки для виховання особистості дитини в національному дусі.

Проєктна потужність закладу становить 320 місць, 12 груп.

Педагогічний колектив -27 чоловік. Наразі в ДНЗ функціонує 3 інклюзивних групи та 2 логопедичні.

В 2023 році ДНЗ «Рушничок» було нагороджено   золотою медаллю переможця в тематичній номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес: сучасні рішення та перспективи розвитку» на XIV міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2023» .

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності, адміністрацією підтримується розвиток творчої ініціативи, що забезпечує ефективний  освітній процес.

 

 


 


 

 

 
ДНЗ "Рушничок" - простір захищеного дитинства


1 червня 2023 року 


Звіт завідуючої Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу "Рушничок"

Герасимчук Оксани Василівни перед колективом та громадськістю

за 2022-2023н.р. 

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України,

Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Закону України «Про охорону праці»Закону України «Про цивільну оборону»Закону України «Про дорожній рух»Закону України «Про відпустки»Кодексу «Про працю».

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр, ДНЗ мають два укриття, що розраховані на 100 місць. На даний час функціонує лише 6 вікових дошкільних груп, можливих із 12 вікових груп. 

На жаль, за браком укриття, ДНЗ не може охопити всі вікові кактегорії дітей, що підлягають обов'язковому відвідуванню дошкільного закладу освіти. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки).

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 
17 лютого 2022 року педагогами заслухані такі консультації:


Юлія Анатоліївна Березанська "Організація та проведення прогулянок у різних вікових групах – Подорожі в природу";

Оксана Вікторівна Таргонська "Дитина і художньо-продуктивна діяльність";

Оксана Володимирівна Плюта "Освітній теренкур – ходьба зі смислом".

27 вересня 2021 року практичним психологом Макарчук Мариною Валеріївною проведений майстер-клас для педагогів на тему:

            "Нейроігри в пісочниці: 

             задоволення з       користю!"

10 червня 2021 року о 13.00 відбулося засідання трудового колективу, громадськості та батьківства в ДНЗ "Рушничок" щодо звітності завідуючої Герасимчук Оксани Василівни за 2020-2021 навчальний рік
Звіт керівника  ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типуРушничок ” перед батьками, колективом та громадськістю у 2021 навчальному році.

1.     Загальна інформація про ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок» Обухівської   міської ради Київської області    функціонує   з 1984 року та знаходиться за адресою: 08703, м. Обухів, вул. Київська.б.170-А. 

 

Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

 Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: дві музичні зали;  спортивна зала; методичний кабінет; медичний кабінет та ізолятор; кабінет сестри медичної з дієтхарчування; фізіотерапевтичний кабінет; психологічний та логопедичний кабінети; ресурсна кімната, ізостудія,музична та спортивні зали, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

В усіх групах облаштовані розвивальні життєві осередки, завдяки яким опановують науку життя, стають компетентними особистостями з притаманними їм індивідуальними особливостями. В цьому році в шести групах було створено куточки усамітнення з метою створення умов для психологічної стабільності дітей в групі.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 340 місць для дітей від 2 років до 6(7) років. Згідно списками в садочку знаходиться 303 дитини.В  цьому році заклад в середньому  відвідувало138  дітей, в тому числі дітей раннього віку 38, дошкільного віку -100, хлопчиків 147, дівчаток – 156( з них молодшого віку хлопчиків -36, дівчаток-42). Групи комплектуються переважно у червні - серпні.  Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку.

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 12 вікових груп:

- 3 групи молодшого дошкільного  віку -третього року життя;

- 3 групи молодшого віку - четвертого року життя;

- 3 груп середнього віку - п'ятого року життя;

-3 групи старшого віку - шостого року життя.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 12 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей( з 7:30 до 18:00). Мовний режим - українська мова.

 В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база; ведеться база  даних  дітей – сиріт та дітей соціально  незахищених сімей,  планомірно проводиться робота щодо соціального захисту дітей різних пільгових категорій, а саме: забезпечується своєчасний облік та повнота даних про дітей пільгового контингенту.

2. Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць – 73.59, педагогічних працівників - 35, медичних - 3, спеціалістів (логопедів,психологів)4, є діловод, обслуговуючого персоналу -33.

3. Реалізація освітнього процесу в ДНЗ "Рушничок"

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)комбінованого типу «Рушничок» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних та законодавчих актів України:  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про навчальний дошкільний заклад», власного Статуту, Базового компоненту дошкільної освіти України, колективній угоді між адміністрацією та трудовим колективом.

Протягом навчального року 2020  ДНЗ працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Українське дошкілля», «Впевнений старт»,навчально-методичними посібниками, затвердженими та схваленими Міністерством освіти і науки України. При затвердженні річного плану було проаналізовано освітню і методичну роботу за 2019/2020 н.р.педагогічний колектив спрямував свою діяльність на розв'язання такого пріоритетного завдання, як «Художньо-мовленева діяльність. ІЇ вплив на всебічний розвиток дитини дошкільного віку».

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.Слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

–        підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

–        високий рівень вихованості та розвитку дітей;

–        сприятливий психологічний клімат у колективі.

–        проводиться певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу закладу.

Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.

 Одним із завдань дошкільного закладу у 2020/21 навчальному році було забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій.  З метою реалізації індексу інклюзії було створено творчу групу, яка протягом року забезпечувала належну просвітницьку, управлінську, методичну роботу, надавала соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам дошкільних навчальних закладів у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

 В нашому ДНЗ потягом року функціонувало дві інклюзиві та дві логопедичні групи. Корекційно-розвивальні заняття проводили практичними психологами, вчителями логопедами  та дефектологами згідно ІПР для кожної дитини.

4.Підвищення фахової компетентності.

У 2020  навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально.

Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки  до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Проводились педради, семінари, майстер-класи.  Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.    Педагоги закладу продовжують  вивчення інноваційних технологій, які запроваджуються в практику.

Різноманітність та змістовність форм методичної роботи була спрямована на вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації та  створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу. Згідно з  планом роботи дошкільного навчального закладу на 2020-2021 н. р.   використовувались колективні (педради, колективні відвідування занять, творчі май­стерні педагогів, семінари-практикуми тощо) та індивідуальні (консультування, відвідування занять та інших заходів, самоосвіта тощо) форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю.Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік.

У ході реалізації змісту методичної роботи в закладі упродовж року згідно   перспективного плану троє педагогів пройшли  атестацію.  Вихователю Пархоменко М.П. встановлена категорія «спеціаліст вищої категорії», вихователям Веремій О.В. та Кухар Л.О – підтверджено категорія «спеціаліст» та  звання «вихователь-методист».

Усі педагоги мали змогу відвідути методичні об’єднання міста різних категорій з наступним обговоренням особистих вражень та отриманих рекомендаційна  на виробничих нарадах

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексної перевірок.

Моніторинг знань дітей, який проводився на кінець навчального  року, дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи.

 

 

5.Харчування в ДНЗ

 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни та дотриманням карантинних вимог.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична з дієтхарчування Зінченко В.М.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Виконання норм харчування здійснюється на 93 %.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей груп з 10.5 годинним режимом роботи становить – 50 гривень в день, з них 20 гривень сплачують батьки.Пільгові категорії дітей харчуються безкоштовно.

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. У ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування , комірника. В закладі розробляється та  впроваджується система НАССР.

Періодичний контроль за харчуванням проводять працівники Держпродспоживслужби.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. З квітня ДНЗ під'єднано до комп'ютерної мережі «СУПІк», що в подальшому призведе до оптимізації харчування та дасть змогу покращити документообіг .

                                     6. Організація медико-профілактичної роботи.

Роботу даного напрямку у закладі здійснює старша медична сестра. План роботи медичної служби на 2020-2021 н.р. виконаний в повному об'ємі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – дворазово ( на початку та в кінці навчального року), в групах раннього віку - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. На виконання пріоритетних завдань річного плану ДНЗ «Рушничок» на 2020-2021 навчальний рік, проведення моніторингових досліджень щодо

стану здоров’я дошкільників

В середньому 47 дітей на день  не відвідувало ДНЗ згідно заяв про тимчасову відсутність.

 У 2020/2021 році, було проведено аналіз даних параметрів:

  • проведено порівняльний аналіз показників захворюваності за попередній 2019  рік;
  • визначено групи з високим та з низьким відсотком захворюваності дітей у різних вікових групах.
  • В молодших групах діти боліють частіше, щ пов'язано з процесом адаптації до дитячого садочку.
  • На ГРВІ хворіло 225 дітей-1582 дні Молодші групи -зафіксовано 84 випадки(542 діні)
  • На вітряну віспу хворіло 85 дітей (зафіксовано 510 днів, з них найбільше хворіли середні групи9зафіксовано 40 випадків, 221 день)

Проведений аналіз захворюваності дітей за 2020 рік показав, що рівень захворюваності порівняно з 2019 р. зменшився за рахунок карантинних обмежень.

З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться різнопланові заходи. Медичний персонал та педагоги ДНЗ систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.

7.Виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх.

На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах, Раді закладу,  на загальних зборах колективу, на нарадах при завідувачі, на засіданнях батьківського комітету. Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників). Значна увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу: розроблено та затверджено «Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО», «Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування)», «Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО». Всі матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

 

8.Співпраця з батьками

Педагогічний колектив,  взаємодіючи з батьками вихованців, намагався   забезпечити дитині умови  в дошкільному закладі та сім’ї для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню потреб дитини в емоційно – особистісному спілкуванні, розвитку її творчих здібностей та інтересів, підвищенню рівня сформованості педагогічної культури батьків, гуманізації цілісного виховного процесу. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.

    Основними напрямками взаємодії з батьками у дошкільному навчальному закладі (ясел-садка)»Рушничок» є :

  • просвіта батьків; фахове вдосконалення педагогів; методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного навчання. Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками, виступають:

  • систематичне обновлення власного сайту,сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» завдяки якому, суб’єкти освітнього процесу зможуть обмінюватись досвідом, брати участь у різних проектах;
  • підвищення  рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за повноцінний розвиток своїх дітей.

 

  На офіційному сайті дошкільного закладу  батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу; зміст, форми і методи  освітньо  – виховної роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи інформаційно – просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини,  дошкільний заклад  сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до  співпраці.       

Нині батьки вихованців більше цікавляться життям закладу дошкільної освіти,  результатами дитячої діяльності;  емоційно підтримують дітей. Із глядачів і спостерігачів батьки перетворилися на партнерів та активних учасників освітньо- виховного процесу.

 Зросла психолого–педагогічна грамотність батьків. Підвищилась культура міжособистісних взаємин дітей. Зв’язок сім’ї із закладом дошкільної освіти продовжується після того, як дитина йде в перший клас.

        Взаємодія з батьками  дала  змогу спільного осмислення моральних цінностей,  надала  суттєву педагогічну допомогу у розв’язання  проблем та завдань  морального, національного виховання дошкільнят,  переконала  в необхідності взаємодії  з дошкільним навчальним закладом для успішного розв’язання завдань.

    Завдяки участі   батьків збагатилося  предметно розвивальне середовище в групах ( куточки усамітнення)та  нестандартне обладнання (споруди з піддонів)– на дитячих ігрових майданчиках.

   Батьки  разом  з дітьми брали  активну участь у міні -проектах:  «Осінній тиждень безпеки. Транспорт», «З 1 жовтня -сміття, зараз життя!», «Допоможи військовим!», «Наррy Мяу для Мурчика », «Краса навколо нас». Також батьки брали активну участь в створенні поробок для проведення тематичних виставок до свята осені, Нового року, Великодня,Всесвітньог дня Землі.

 

 

9. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності.

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках». Згідно річного плану в ДНЗ було проведено три тематичні тижні з безпеки життєдіяльності,  під час яких було проведено практичні тренінги з евакуаціїї

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та  медичних сестер .

У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

10. Проведення роботи по зверненню громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі «Рушничок» проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2020-2021 навчального року кількість усних звернень склала 42, із них 27 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 9 щодо працевлаштування, 6 у зв'язку з карантином.. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . Письмові звернення відсутні.

11. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ.

За 2020 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків  була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється централізовано, в разі аварійного відключення через водонагрівач.. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

За бюджетні кошти міської ради придбано:

-комп'ютерна техніка(ноутбук, МФУ пристрої);

- проведена інтернет мережа;

-проплата послуг інтернет провайдера;

- змонтовано та введено в дію блискавкозахист та пожежну сигналізацію;

-ваги електронні 2 шт., морозильна камера, щуп для вимірювання температури приготованих страв;

-замінено нагрівальні елементи водонагрівального котла;

-придбано спецодяг для працівників;

-канцелярські товари;

-оформлено передплату на рік на фахові видання;

-фарба та будівельні матеріали;

-медикаменти, ЗІЗ, безконтактні термометри;

-господарчі товари;

-поточні ремонтні роботи, косіння трави,прибирання снігу;

З урахуванням всіх витрат на енергоносії,водопостачання,харчування,заробітну плату  вартість утримання однією дитини в ДНЗ становить 77816 грв. за рік.

За спонсорську допомогу:

-телевізори 3 шт;

-пилососи 2 шт.;

-фарби для струйного прінтера;

- замінено освітлення в чотирьох групах;

- придбано та пошито покривала для ліжок  в групі «Веснянка» .

Силами батьків та працівників закладу пофарбовано парканчики на дитячих майданчиках, частково відремонтовано наявний фізкультурно – спортивний інвентар та обладнання, проведено доукомплектацію майданчиків нетрадиційним ігровим обладнанням з піддонів.

 12. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

У Колективному договорі між адміністрацією та трудовим колективом є перелік посад працівників ДНЗ «Рушничок» , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»).

У дошкільному навчальному закладі всі працівнки сумлінно виконують свої обов'язки, працюють творчо, що є невід'ємною складовою успішного управління закладом.

13.Ряд проблем ,що потребують своєчасного вирішення:

- капітальний ремонт та реконструкція басейну;

-капітальний ремонт туалетних кімнат в п'яти групах;

- ремонт коридору біля басейну;

-облаштування території закладу новим парканом;

- оновлення ігрового обладнання та покриття на ігрових майданчиках;

- оновлення меблів  в групових кімнатах(дит.стінки,ліжечкастоли,стільці,шафи для роздягання та методичні).

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Я сподіваюся , що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. ,

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськістю.

Зібратися разом -це початок!

Триматися разом-це прогрес!

Працювати разом-це успіх!

Дякую за увагу!

 
 

 

 

 

 


Статут

СТАТУТ

Дошкільного навчального закладу

                  ясел – садка  комбінованого типу

«Рушничок»

Прийнято загальними зборами

Трудового колективу

«04» жовтня 2012 року

м. Обухів

І.   Загальні положення.

 

1.1    Дошкільний навчальний заклад ясла – садок комбінованого типу

          ( далі дошкільний заклад) створений виконавчим комітетом

          Обухівської міської Ради. ( рішення №86 від 31.03.1995 р.)

 

1.2    Юридична адреса дошкільного закладу:

          08703, Київська область, Обухівський район, М.Обухів,

          вул. Київська,170;  тел.6-62-07, 7-37-50.

 

1.3    Засновник (Обухівська міська Рада) здійснює фінансування             дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає    необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень,їх господарське обслуговування, харчування дітей та їх медичне обслуговування.

 

1.4.   Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про дошкільний навчальний заклад України» 

         ( далі – Положення ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03р. № 305 , іншими нормативно – правовими актами, даним Статутом, які регламентують діяльність дошкільного закладу з питань, розвитку, виховання та освіти дітей від 2-х до 6-ти років.

 

1.5    Дошкільний заклад є юридичною особою, має власну печатку, штамп з своїм повним найменуванням, фірмовий бланк, особистий знак (емблему ).Статусу юридичної особи набуває з часу його державної реєстрації Обухівською районною державною адміністрацією.

 

1.6    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпеченні нагляду за дітьми, їх оздоровленню, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного виховання, а також:

 

- здійснення дошкільної освіти дітей раннього і дошкільного віку за принципом розвиваючого характеру виховання і навчання шляхом впровадження в навчально-виховний процес, поглибленого вивчення рідної та іноземних мов, системи оздоровчо–профілактичних заходів для зміцнення здоров’я дітей .

 

- розвиток творчих здібностей дітей завдяки роботі спеціалістів з рідної, іноземних мов, фізичного, музичного виховання, зображувальної діяльності, тощо.

- збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей завдяки корекційно - реабілітаційній, оздоровчо-профілактичній роботі з використанням колективних методів оздоровлення і різновидів загартування, фізіотерапевтичних процедур, лікувально-профілактичних заходів: аромотерапії, музикотерапії, дієтичного харчування, максимального використання фізкультури в житті дошкільного закладу при співробітництві з Українським інститутом екології людини, фіздиспансером Київської обласної лікарні, Обухівською Центральною районною лікарнею;

- проведення роботи з загальної фізичної підготовки;

- використання плавання як засобу загартування організму;

-проведення лікувально-доліковуючих процедур у фізіотерапевтичному кабінеті;

- використання засобів народної медицини для зміцнення імунітету дитини (за згодою батьків);

- забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвиваючою та лікувально-оздоровчою роботою.

 

1.7.   Дошкільний заклад:

- самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбачених Законодавством України, Положенням та даним Статутом;

- несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, підготовку дітей до школи, впровадження передових інноваційних технологій українознавчого та оздоровчо-корекційного змісту в життя, виховання і навчання дітей в дошкільному закладі.

 

1.8.   Дошкільний заклад має право на проведення експериментальної роботи за погодженням з відділом Обухівської райдержадміністрації, Центральною районною лікарнею та Обухівською міськрадою у відповідності до нормативно-правових документів.

 

1.9.   Всі завдання дошкільний заклад реалізує в тісній взаємодії з сім’єю, школою, громадськістю, творчими та науковими організаціями України.

 

 

1.10. Дошкільний заклад має право:

- користуватися пільгами, передбаченими державою;

          - проходити в установленому порядку державну акредитацію;

- визначити форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- розробляти і впроваджувати власні авторські програми виховання і навчання дітей, наукові розробки з урахуванням держстандарту;

- проводити науково-дослідну пошукову роботу з вищими навчальними закладами, їх кадрами та науковими центрами;

- організовувати підвищення кваліфікації та стажування педкадрів;

- укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчально-виховними закладами, науковими організаціями, фондами, тощо. Міжнародна діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно з законодавством України.

 

1.11  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням та даним статутом.

 

1.12  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством

          і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.13. Взаємодія між дошкільним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.   Комплектування дошкільного закладу.

 

2.1.   Заклад розрахований на 250 місць.

 

2.2.   Групи комплектуються за одновіковими ознаками;

 

- за різновіковими ознаками комплектується група компенсуючого типу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

 

2.3.   В дошкільному закладі функціонують групи:

- групи загального розвитку;

 

- компенсуючого типу, для дітей з порушенням мови – 2 групи;

 

- компенсуючого типу, для дітей з порушенням опорно-рухового              апарату – 1 група;

 

2.4.   Дошкільний заклад має групи з 10,5 годинним перебуванням дітей,

          з 7 год. 30хв. до 18 год. 00 хв.

          Вихідні дня – субота, неділя, святкові.

          За бажанням можуть бути створені різновікові групи ( прогулянкові, вечірні, вихідні ).

 

2.5.   Наповнюваність груп становить:

- ясельні                             – 15 дітей;

 

- садові                               – 20 дітей;

 

- компенсуюча група для дітей з порушенням мови – до 20 дітей;

 

- компенсуюча група для дітей з порушенням опорно-рухового

  апарату – до 12 дітей;

 

2.6.   Зарахування дитини до дитячого дошкільного закладу проводиться протягом року при пред’явленні батьками таких документів:

- медична картка (ф. № 86);

- довідки від лікаря про стан здоров’я дитини на даний час;

 

- довідка про епідоточення;

- документів для встановлення батьківської плати.

 

2.7.   Навчальний рік починається з 1-го вересня, закінчується 31 травня.

 

2.8.   За дитиною зберігається місце в дитячому закладі за таких обставин:

- на час її хвороби;

- на час її перебування в лікарні або на санаторному лікуванні;

- на час відпустки батьків;

- літнього оздоровлення;

- протягом 2-ох тижнів без поважних причин або без наявності                    виправдовуючого документа.

 

2.9.   Відрахування дитини може здійснюватись:

- за бажанням батьків;

- за станом здоров’я при наявності відповідної медичної довідки;

- у разі несплати за перебування дитини в дитячому закладі більше 2-х тижнів без виправдовуючого документа.

 

2.10. До групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату зараховуються діти з 2 річного віку, які самостійно пересуваються,

          з такими захворюваннями:

дитячий церебральний параліч у легкій формі;

- наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;

вродженні та набуті деформації опорно-рухового апарату;

- наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;

- хондродистрофія, міопатія і сколіоз.

 

         Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів зазначеного типу діти, які страждають частими епілептичними нападами; з тяжкою та глибокою розумовою відсталістю; страждають на енурез і енкопрез внаслідок органічного ураження центральної нервової системи; мають виражені порушення слуху, зору.

 

          Для зарахування до групи для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату необхідно мати такі документи:

          1.Копія свідоцтва про народження;

          2. Медична картка (форма №86);

          3.Довідки від лікаря-педіатра;

          4.Довідка від профільного лікаря

 

2.11.   До групи для дітей з порушенням мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті.

            Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.

            Для дітей з однорідними мовленнєвими розладами створюються окремі групи з обов’язковим індивідуальним обліком їх мовленнєвого розвитку. У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалію, заїкуватість, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія).

            Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється ПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення : із загальним недорозвитком мовлення та заїкуватістю - від зарахування до початку шкільного навчання; з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – до 1 року.

            У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено місцевими органами управління освітою з ураху

Кошторис


                                                            ЗВІТ ПО БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ:ЗВІТ ЗАВІДУЮЧОЇ Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок» за 2019-2020 навчальний рік О.В.Герасимчук м. Обухів 

 Даний звіт зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005р. № 178, Національної доктрини розвитку освіти, Наказу МОНУ від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», Положення про дошкільний навчальний заклад. Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним і ефективним. Але приніс багато нових викликів та питань які ми намагалися вирішити та розв'язати . Як завідуюча, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Рушничок», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ДНЗ. Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях. Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює завідуюча. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у нашому закладі прийнято такі форми самоуправління: - батьківська рада ДНЗ; - батьківські комітети груп; - загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють. - збори трудового колективу. Впродовж навчального року систематично працюють комісії: - комісія з охорони праці; - пожежно-технічна комісія; - комісія з тарифікації; - комісія фонду соціального страхування; - комісія з надзвичайних ситуацій; - експертна комісія; - комісія з розслідування нещасних випадків. Управлінські рішення та дії керівника в поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань, укріплення матеріально-технічної бази, безпосереднє керування роботою усіх служб ДНЗ, в тому числі: - комплектування штатів відповідно до затвердженого штатного розпису; - складання бюджетного запиту на 2020 рік; - організація роботи з надання додаткових освітніх послуг; - залучення додаткових джерел фінансування. Намагалася сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, того ж вимагала й від інших членів адміністрації, вихователів, усіх працівників дошкільного навчального закладу. Зараз, коли навчальний рік закінчився і з’явилася можливість проаналізувати свою діяльність, готуючись до звітування, я бачу невикористані протягом навчального року можливості в роботі колективу, можливо, це прояви не зовсім належної вимогливості з мого боку. Про що буду говорити в подальших розділах звіту і з вдячністю прийму критичні зауваження та корисні пропозиції з вашого боку. Сьогоднішній мій звіт буде ґрунтуватися на таких основних розділах: Нормативно-правова база ДНЗ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)комбінованого типу «Рушничок » Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, розташований за адресою вул.Київська 170-А. Тривалість робочого дня 10,5 год ,5-денний робочий тиждень з 7:30 до 18:00. У закладі укомплектовано 12 груп . Дві групи-ранній вік( третій рік життя); три групи-молодший дошкільний вік(четвертий рік життя); три групи – середній дошкільний вік( п'ятий рік життя);чотири групи – старший дошкільний вік (шостий рік життя) .В нашому закладі фукціонує дві інклюзивні групи –«Калинка» та «Ромашка». Мережа груп Садочок розрахований на 340 місць . У дошкільному закладі в 2019-2020 роках функціонувало 12 груп ( з них 2 групи – логопедичні, 2- інклюзивні) 272 дітей: Мережа груп Група для дітей раннього віку – з 2-го до 3-х років Група для дітей молодшого віку (з 3 до 4 років) Група для дітей середнього віку (з 4 до 5 років) Група для дітей старшого віку ( з 5 до 6 років ) Кількість груп 2 3 3 4 В них дітей 41 66 64 101 Дошкільний навчальний заклад відвідують діти різного соціального статусу: • 3 дітей з інвалідністю; • 18 дітей з багатодітних сімей ; • 1 дитина потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС; • 5 дітей із малозабезпечених сімей; • 13 дітей чиї батьки були в АТО; • 5 дітей внутрішньо переміщені особи. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків. № Відомості Показники 1. Мова навчання українська 2. Кількість груп усього 12 Раннього віку 2 дошкільні 10 3. Режим роботи груп: 10,5 годин 12 Кількість вихованців 272 Кількість працівників усього 65 4. педагогічний персонал 32 5. обслуговуючий персонал 33 Основні завдання у 2019 – 2020 навчальному році Головна провідна ідея роботи дошкільного навчального закладу «Створення умов для формування основ принципово нової особистості: творчої, самостійної, здатної цінувати себе і поважати інших, особистості адаптованої до умов життя, що швидко змінюється». Річними завданнями ДНЗ 2019-2020 навчального року були: 1. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо впровадження в практику роботи з дітьми особистісно-орієнтованих технологій. 2. Забезпечити системну організацію інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 3. Формувати основи економічної культури дошкільників як основи їхнього соціального розвитку. 4. Оптимізувати інтерактивні форми роботи з педагогами для зростання фахової та педагогічної майстерності. Матеріально-технічне забезпечення Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам. ДНЗ «Рушничок» – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Обухівської міської ради. Протягом навчального року систематично та вчасно здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ДНЗ, постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ. Повноцінно функціонує музична зала, спортивна зала, методичний кабінет, кабінет психолога, ресурсна кімната, логопедичний кабінет, кабінет зображувальної діяльності. У дитячому садку оснащений усім необхідним медичний блок: медичний кабінет, маніпуляційний (де проводять щеплення), фізкабінет. Апаратура: тубусний кварц. Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками. У ДНЗ велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні. Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим. Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри, проводиться скошування трави на території ДНЗ. На 2020 рік загальний обсяг видатків з міського бюджету склав 8454261,00 грн. (в цю суму входить оплата праці – заробітна плата, нарахування на оплату праці, продукти харчування, відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, прибирання снігу, ремонтні зварювальні, сантехнічні масштабні роботи-кошторис додається) . Було придбано : • на придбання канцтоварів, паперу 20200 грн. • придбання або передплата періодичних видань 5000 грн. • придбання новорічних подарунків 13400 грн. • придбання буд матеріалів, обладнання, інвентарю (фарба)- 17000 грн. • Повірка вагів 996 грн. • Придбання миючих - 25000 грн. • Стіл для кухні, полички для зберігання кришок та дощечок на харчоблок -5340 грн. . В квітні 2017 році було засновано благодійну організацію Благодійний фонд «Золота скриня», де засновником була Дещенко Ірина Владиславівна. В травні 2018 року змінилася голова правління. Сугак Ольга Анатоліївна стала керівником БО БФ «Золота скриня». Вся документація ведеться згідно чинного законодавства, ведеться облік витрат, надходжень, кожного року подається звіт у податкову інспекцію. Кожні 3 місяці відбувається звітування на батьківській раді про використання коштів , а також про надходження до благодійного фонду. Робота ДНЗ по збереженню та укріпленню здоров’я вихованців Базовий компонент дошкільної освіти, чинні програми чітко визначають проблему здоров’я як один із головних чинників цілісного розвитку дошкільнят. Отже, зміцнення здоров’я, загартування, досягнення повноцінного фізичного розвитку малят – одне з основних напрямків роботи дошкільного навчального закладу. Основними засобами оздоровчої роботи в ДНЗ є: • фізкультурні заняття; • прогулянки на свіжому повітрі (щоденно); • ранкова гімнастика з включенням вправ на дихання; • гімнастика пробудження в садових групах з ходьбою по доріжках здоров’я з вправами на загартування; • денний сон; • правильний режим дня і раціональне збалансоване харчування дитини; • дотримання оздоровчих заходів згiдно річного плану; • вітамінотерапія. Педагогами організовується різноманітні заходи для фізичного розвитку дітей, оптимізації їхнього рухового режиму. Особливу увагу приділяємо інформаційно-роз'яснювальній роботі про необхідність проведення планової вакцинації дітей. Всі щеплення проводяться з відома батьків після огляду лікарем і температурного скринінгу . Дані свідчать про вагоме збільшення відсотку дітей, яким було проведено щеплення, за рахунок збільшення вакцини в місті та роз’яснювальної роботи серед батьків вихованців. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачеві, виробничих нарадах, педагогічних радах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів: проводилися різноманітні заходи – це і аромотерапія, кисневі пінки. Санітарно-епідеміологічний режим: кварцування, провітрювання, вологе прибирання приміщень, Вітамінотерапія: додавання часнику, цибулі, фрукти, соки, напій з лимоном в харчування дитини. Ходіння босоніж по доріжкам здоров’я; попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Аналіз захворюваності дітей за 2019/20 рік показав, що порівняно з минулим роком вона знизилась за рахунок зменшення кількості дітей в ДНЗ, а також батьки не приносять довідки після хвороби дітей. Кількість днів невідвідувань однією дитиною через хвороб установить 6.3 %. Середня списочна кількість дітей в 2019 році складала 132 дитини. Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, згідно графіку, який на початку навчального року затверджується керівником та розміщується на інформаційному стенді. Постійно здійснюється адміністративний контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками. Аналіз роботи методичної служби за 2019-2020 н.р. Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. № Вид діяльності Планова кільк. педагогів Фактична кільк. педагогів % 1. Курси підвищення кваліфікації 2 2 100 2. Атестація 6 6 100 3. Самоосвіта 32 32 100 На курси підвищення кваліфікації були направлені такі педагоги: Кухар Л.О. та Пархоменко М.П. СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ АТЕСТАЦІЇ Атестувалися в 2019-2020 н.р. такі педагоги: - Гудименко Тетяна Станіславівна – музичний керівник , підтверджена «вища кваліфікаційна категорія»; - Канубрикова Тетяна Петрівна - вихователь, підверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст»; -Макарчук Марина Валеріївна – практичний психолог, присвоєно кваліфікаційну категорію»категорії « спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»; -Шляга Юлія Миколаївна –вихователь, підверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст»; -Разгоненко Яніна Володимирівна– вихователь, підтверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст другої кваліфікаційної категорії» - Шилоносова Оксана Сергіївна- вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії». У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників. Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Педагоги які атестувалися були активними учасниками методичної роботи у закладі. Провели творчі звіти-презентації, колективні перегляди, виставку-презентацію навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності. В поточному навчальному році розрахувалось з посади вихователя 2 педагоги по переводу до інших дошкільних закладів, практичний психолог звільнилася На протязі року вихователі користувалися сучасними науковими розробками, елементами авторських методик, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог», “Коза – диск” та ін. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІПОПК, відвідування онлайн-вебінарів під час карантину. УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ З ВІДПОВІДНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Рушничок» повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. В дошкільному навчальному закладі працює: 33 педагоги (з них 20 вихователів). Якісний рівень яких складає : 27 педагогів мають повну вищу освіту( 67%),2 педагогів мають базову вищу освіту(3%) ,8 педагогів -середньо-спеціальну(30%). 33 педагогічних працівника, серед них: -завідувач ДНЗ - 1 -вихователь-методист - 1 - вихователі –20 -асистент вихователя -2 - логопеди -2 - психолог - 2 -музичний керівник - 2 -інструктор з фізичного виховання - 1 -керівник гуртка зображувальної діяльності – 2. Освітній рівень педагогів: • з вищою категорією-8 осіб; • з першою категорією-4 особи; • з другою категорією- 9 осіб; • з категорією «спеціаліст» -12 осіб Мають звання: • Вихователь- методист -3 особи; • учитель-методист – 1 особа; • практичний психолог -методист– 1 особа. РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», в дошкільному закладі у 2019-2020 навчальному році було заплановано та проведено 4 педагогічні ради : 30 серпня 2019 року відбулася педагогічна рада № 1 «Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік» 27 листопада в дошкільному закладі відбулася педагогічна рада №2 «Про шляхи вдосконалення сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку» . 27 лютого 2020 року відбулася педагогічна рада № 3 «розвиток творчих здібностей дошкільника засобами залучання дитини до участі в музичній театралізації українських казок» 28 травня 2020 року відбулася заключна онлайн-Педагогічна рада №4 «Підсумок експериментального етапу дослідно-експерементальної роботи. Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти вДНЗ на засадах гуманної педагогіки». Проведені тематичні вивчення з проблеми : 1 Стан організації та проведення ігрової діяльності Лютий- березень 2 Організація трудового виховання,праці людей у природі Березень-квітень Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є участь у проведенні семінарів-практикумів: - «Куточок природи в екологічному вихованні дошкільників. - «Мовленевий розвиток дошкільника». Участь у методичних заходах: Завідуюча О.Герасимчук: • викладач італійсько-української літньої школи з інклюзивної педагогіки 2019 «Інклюзивна підготовка педагога як професійний і соціальний ресурс » 20-23 серпня 2019 р., м.Житомир; • отримала диплом управління освіти за перше місце в міському конкурсі на кращу розробку дидактичної гри-посібника з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку «Гудзиковий арт-метод»; • спікер Всеукраїнського науково практичного семінару «Розвиток та соціалізація інклюзії в сучасному суспільстві 6вчимося серцем долати перешкоди», листопад 2019р.,м.Івано-Франківськ; • спікер психолого-педагогічного воркшопу для вихователів ЗДО та батьків «Інклюзивність:сучасні виклики,надихаючі ідеї,тенденції»,грудень 2020р.,м.Чернівці; • організатор науково-практичного семінару для логопедів,корекційних педагогів,психологів,вихователів ДНЗ,батьків та студентів «Сучасні напрямки корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»,лютий 2020р., м.Обухів; • учасник вебінару «Підготовка та проведення відкритого перегляду занять і заходів:що є пріоритетом-діти чи зміст?»,17.01.2020р.; • слухач електронного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»,лютий 2020 р.; • слухач курсу «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», березень 2020р.; • організатор онлайн-практикуму: «Нейропсихологія у ранньому розвитку дитини», травень 2020р. • Музичний керівник Гудименко Т.С. : • Консультація для батьків «Танцювальна ритміка у дітей раннього віку»,вересень 2019 р.; • Консультація для вихователів «Як правильно організувати самостійну діяльність дошкільника»,жовтень 2019 р.; • Презентація з досвіду роботи «Ігри з елементами театралізації для дітей дошкільного віку»,грудень 20119 р. • Доповідь на педагогічній раді № 3 на тему : «Розподіл напрямків індивідуальної роботи між вихователем та тему музичним керівником під час підготовки музичної драматизації » ,лютий 2020 р. Вихователь Канубрікова Т.П.: • Консультація для батьків «Роль батьків у вихованні дитини»,вересень 2019 р.; • Консультація для вихователів «Професійне мовлення педагогів»,грудень 2019 р.; • Семінар-практикум «Куточок природи в екологчному вихованні дошкільника»,листопад 2019 р. Вихователь Разгоненко Я.В. : • Консультація для батьків «Сюжетно-рольова гра –провідна діяльність дошкільника»,вересень 2019 р.; • Консультація для вихователів « Театралізовані ігри в дитячому садку »,грудень 2019 р.; • Семінар-практикум «Мовленневий розвиток дошкільників» , жовтень 2019 р. Вихователь Шилоносова О.С.: • Консультація для батьків «Вплив ЗМІ на розвиток дитини-дошкільника»,жовтень 2019 р.; • Консультація для вихователів «Особливості організації та проведення рухливих ігор»,грудень 2019 р.; • Семінар-практикум «Розвивальне предметно-ігрове середовище в дошкільному закладі»,грудень 2019 р.; Вихователь Шляга Ю.М.: • Консультація для батьків «Розвиток мовлення засобами художньої літератури» ,жовтень 2019 р.; • Консультація для вихователів «Використання мультфільмів як засобу розвитку зв'язного мовлення», грудень 2019 р.; • Семінар-практикум «Використання ігор у навчально-виховному процесі дошкільного закладу» , жовтень 2019 р.; Практичний психолог Макарчук М.В.: • Консультація для батьків «Психологічне здоров'я :основні риси та показники здорової особистості », вересень 2019 р.; • Консультація для вихователів «Іграшки-«моральні»путівники дошкільника», листопад 2019 р.; • Презентація з досвіду роботи «Казки ,ігри психотерапевтичні прийоми і технології », грудень 2019 р. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 по всій країні було тимчасово призупинення освітнього процесу з 12.03.2020 . Тому педагогічні працівники працювали вдома дистанційно і відвідали онлайн-вебінари (файл додається), отримали сертифікати , переглянули безліч цікавих сайтів, опрацювали чимало методичної літератури. ВИКОНАННЯ РІЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Згідно з річним планом роботи ДНЗ «Рушничок» з 20.01.2020року по15.02.2020року було проведено вивчення організації роботи дошкільного закладу з упровадження інклюзивних цінностей в педагогічну та організаційну практику. До складу комісії увійшли: - Завідуюча ДНЗ О.Герасимчук. - вихователь-методист та практичний психолог Макарчук М.В. Вивченням були охоплені питання: 1. Створення умов щодо організації роботи, з упровадження інклюзивної освіти в дошкільному закладі. 2. Зміст роботи. 3. Взаємодія з батьками. Результати вивчення свідчать, що у нашому дошкільному закладі створено необхідні умови для організації виховання і навчання дітей, що мають обмежені можливості здоров'я. Сьогодні у дошкільному закладі: - організовано дві групи для дітей з особливими освітніми потребами та дві корекційні групи з порушенням мовлення; - сформовано програмно-методичну й матеріально - технічну бази; - обладнано окремі приміщення для проведення корекційної роботи – кабінети практичного психолога та вчителів-логопедів, сенсорна кімната. Ураховуючи ці можливості дошкільного закладу, команда супроводу визначила основні завдання спільної діяльності педагогів і спеціалістів у наданні допомоги дітям, що мають обмежені можливості здоров'я: - розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її індивідуальних фізичних і розумових можливостей; - здійснення повноцінної соціальної адаптації у групі однолітків; - проведення корекційно-педагогічної, психологічної роботи; - підготовка до шкільного навчання; - надання моральної допомоги і підтримки батькам дитини, їх консультування з питань виховання дитини у родині. Практика показала, що розв’язати поставлені завдання можна лише спільними зусиллями колективу дошкільного закладу, родини, лікарів, і не стихійно, а цілеспрямовано, планомірно. Для цього у дошкільному закладі створено групу психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають обмежені можливості здоров'я. Метою роботи групи є об'єднання зусиль освітньої установи, лікарів і батьків у створенні оптимальних умов для цих дітей під час їх перебування у дошкільному закладі. За результатами обстеження дитини складена індивідуальна програма її психолого-педагогічного супроводу, розроблений гнучкій розклад занять з урахуванням індивідуальних особливостей та діагнозу дитини. Зміст роботи з дітьми цієї категорії визначають освітні програми, які реалізуються в дошкільному закладі. У процесі освітньої роботи фахівці здійснюють індивідуальний підхід до дітей з урахуванням їхнього діагнозу. З огляду на це фахівці групи розробляють рекомендації щодо роботи з цими дітьми для всіх педагогів дошкільного закладу. Надзвичайно важливого значення група психолого-педагогічного супроводу дітей надає взаємодії з батьками. Так члени групи проводять у дошкільному закладі індивідуальні і тематичні консультації, батьківські збори, тренінги, круглі столи з обміну досвідом. У ході цих заходів батьки: - ознайомлюються з основами педагогіки і дитячої психології; - одержують усю необхідну інформацію про те, як реалізовувати програму комплексної реабілітації, створювати для дитини спокійну, доброзичливу атмосферу, правильно організовувати розпорядок дня і харчування, заняття у домашніх умовах. Досвід роботи свідчить, що спеціально організований корекційний освітній процес, взаємозв’язок у роботі всіх фахівців з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я і стикаються з труднощами у навчанні, спілкуванні, поведінці, дає позитивні результати, а саме: - піднімає дітей на вищі рівні розвитку; - розвиває особистісні якості, які дають змогу адаптуватися у соціумі; - забезпечують підготовку дітей до школи. Згідно з планом роботи ДНЗ на рік з 17 лютого по 12 березня 2020 року здійснювалося тематичне вивчення стану роботи з проблеми «Організація ігрової діяльності в ДНЗ». Питання,що підлягали перевірці : 1. Створення умов щодо організації ігрової діяльності в ДНЗ. 2. Уміння вихователів організовувати ігрову діяльність в групах. 3. Рівень організації та проведення гри,ії ефективність та професійна підготовка вихователя. 4. Створення предметно-ігрового середовища в групах. 5. Роль дорослого у розвитку ігрової діяльності дітей. 6. Місце гри в розпорядку дня ДНЗ. 7. Ігрова діяльність в ДНЗ. - До складу комісії з вивчення стану увійшли: - О.Герасимчук – завідуюча ДНЗ; - Макарчук М.В.- вихователь-методист; - Комаха Т.І.- практичний психолог; Вивчення проведено в групах : -«Веснянка»- молодший дошкільний вік, вихователь Пархоменко М.П. -«Іжачок-Хитрячок» - середній дошкільний вік, вихователь Смолова Т.Г. -«Дивоцвіт»- старший дошкільний вік,вихователь Канубрикова Т.П. Результати,отримані під час вивчення ,свідчать, що в усіх перевірених групах створені належні умови щодо організації діяльності: • Спокійна,доброзичлива атмосфера в спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою. • Створення предметно-ігрового середовища в групах. • Виразне,емоційне,доступне мовлення вихователів під час гри. Дослідження з педагогічним колективом показали, що всі вихователі створюють умови для розвитку спілкування дітей у грі,велику увагу приділяють організації рухливих та спортивних ігор,підтримуючи при цьому індивідуальні інтереси і можливості кожної дитини. Але слід звернути увагу на забезпечення балансу між різними видами ігор ,ії організацію та створення умов для гри. Ігрове середовище для гри в групах є, треба тільки організувати дитячу гру та вміло нею керувати. Стосовно батьків,аналіз даних анкетування показав наступне: 1. Батьки мають уявлення про основні функції гри. Переважна більшість з них розуміє,що гра допомагає дитині розвиватися,спілкуватися та пізнавати оточення. Але знайшлися і такі батьки,які вважають, що гра потрібна дитині лише для того,щоб проводити час та витрачати енергію. 2. 31 % батьків вважають, що дитина приділяє грі 2-4 години на день, 25 %- 1-2 години, 5 % відповіли, що дитина грає менше ніж 1 годину та 39 % думають, що грають діти на день більше 4-ох годин. 3. 58 %батьків відзначили, що їх дитина грається пераважно з однолітками. (Яка ж роль дорослого і дитячій грі ?Завдяки чому дитина буде переймати різні соціальні ролі ?) 4. 54 % батьків є спостерігачами ,а не учасниками дитячої гри ; 41 % відзначають, що на жаль, вони не мають часу на сумісну гру з дітьми. І лише 5 % батьків переймаються разом з дітьми грою. 5. 70 % вважають, що основне навантаження з боку дорослих щодо участі в дитячій грі полягає на маму і лише 18% згадали про роль вихователя у цій діяльності. Мабуть батьки отримують недостатньо інформації про гру дитини в ДНЗ через батьківські збори,консультації,експрес-інформацію. 6. 54 % вважають, що діти грають лише в рухливі ігри;20 %- у будівельно-конструктивні ігри і 13 %- відводять провідну роль комп'ютерним іграм. Виходячи з результатів дослідження потрібно спробувати допомогти батьків зрозуміти важливість дитячої гри та особисту участь в ігровій діяльності дитини . Сюжетно- рольова гра посідає особливе місце в житті дитини, оскільки придумається самими малюками і є невід'ємним атрибутом дитинства . В ній дитина відтворює різні події ,за якими вона спостерігає, про які ій читають або розповідають дорослі,розвивається мовлення дитини. Тому необхідно більше приділяти увагу саме сюжетно-рольовим іграм. Ставлячи собі на мету збагатити зміст дитячих ігор,слід ознайомити дітей з роботою працівників Д/С,транспорту,будівельників,лікарів тощо. Показати малюкам іхню користь та відповідальне ставлення до праці. Типові помилки педагогів при організації гри : Молодший дошкільний вік: 1.Залучає всіх дітей групи до фронтальної гри як до обов'язкової діяльності. 2. Займає позицію контролера за діями дітей. 3. Використає вербальне пояснення без показу ігрових дій. 4.Граючи з дітьми,відтворює дії з іграшками мовчки. 5. Використовує або реалістичні або лише сюжетні ігри. 6. Додає нові іграшки, не подаючи зразки їх використання. Середній дошкільний вік: 1. Починає гру, не визначивши своєї ролі або не врахувавши ту,яку взяв на себе партнер. 2. Дає готовий сценарій гри з конкретними вимогами до ігрових дій і з рольовою структурою. 3. Вимагає від дитини виконання взятої ролі без заміни ії на іншу. 4. Організовує всю групу дітей для гри за спільним сюжетом, керує нею. 5. Хоч і всі діти беруть участь у грі ,вони не вільні у своїх діях. 6. Обмежує дитячі ігри складну,детальну атрибутику,що заважає швидкій зміні ролей. Старший дошкільний вік : 1. Використовує лише предметно-ігрові дії у межах звичних сюжетів. Не зважаючи на творчий розвиток змісту. 2. Заздалегідь дає дітям жорсткий сюжет гри з визначеною послідовністю подій і складом ролей. 3. Вимагає довести сюжет до кінця ,виконуючи одну роль. 4. Стимулює гру лише за реалістичними сюжетами. 5. Втручається в зміни між дітьми,вимагаючи ,щоб прийняли когось з тих,хто їм небажаний для гри. 6. Сам призначає когось на ту чи іншу роль. 7. Обмежується наданням ігрового матеріалу. На основі зазначеного можна зробити висновок про те, що результативність роботи організації трудової діяльності в ДНЗ знаходиться на належному рівні ,хоча потребує певних змін. З метою поліпшення рівня роботи вихователів з дітьми рекомендується : • Раціонально використовувати всі види ігор згідно програми та плану освітньо-виховної роботи на день (Постійно) • Удосконалити ігрове розвивальне середовище зідно вимог програми • Висвітлювати питання ігрової діяльності в куточку для батьків ( 1 раз на місяць) • Створити ігрове середовище на майданчиках ( до 1.09.2020 року) • Збагатити предметами-замінниками сюжетно-рольові ігри в усіх вікових групах згідно вимог програми ( До 1.09.2020 року) • Провести повторне анкетування батьків з метою виявлення статистичних відмінностей з попередніми результатами дослідження( До 1.10.2020 року) Фізкультурно-оздоровчі заходи Необхідно відмітити ефективні фізкультурно-основідоровчі заходи для дітей, проведені інструктором з фізкультури Плютою О.В.На базі закладу 12 листопада 2019 року на високому методичному рівні було проведене міське методичне об'єднання на тему « Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ «Рушничок» на якому були присутні інструктори з фізкультури , методисти з інших дошкільних закладів міста. Також спільно з педагогами та за участі музичних керівників та мед. працівників протягом навчального року було проведено : • день Прапора, день Незалежності, день знань, національно-патріотичні свята, день захисту дітей завжди проводяться з музично-фізкультурними номерами; • 11 березня 2020 музично-спортивна розвага «Козацькому роду-нема переводу». • тижні фізкультури з цікавими фізкультурними розвагами у фізкультурній залі, нетрадиційними фізкультурними заняттями та розвагами; • фізкультурні заходи з ТБЖД. Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з дітьми, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності була ефективною. Аналіз роботи логопедичного пункту Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності. Зрозуміло, що певні відхилення у мовленнєвому розвитку негативно відбиваються на формуванні діяльності та особистості дитини в цілому. В дошкільному закладі організована робота вчителів –логопедів Корзун О.В. та Швець І.В. Логопедичний кабінет обладнаний необхідними матеріалами : дидактичними посібниками, дитячою та методичною літературою та кожного року методична база збільшується. Вчителі-логопеди здійснюють систематичну послідовну роботу з виявлення , дослідження та корекції мови дошкільнят. Педагоги – логопеди володіють принципами і методикою корекції різних вад мовленнєвого розвитку дитини, враховують індивідуальні особливості, тісно співпрацюють з батьками. Таким чином вибудовується трикутник спілкування: педагогічний колектив (вчитель – родина – дошкільнята). Реалізація завдань здійснюється на комплексних заняттях та індивідуальні форми роботи. Організація корекційно-відновлювальної роботи в ДНЗ «Рушничок»з дітьми, що мають порушення мовлення проводилась з урахуванням охоплення корекцією всіх дітей дошкільного закладу які її потребували. Як позитивне, хотілося б відзначити проведення інтегрованих занять. Слід відмітити, що мовленнєві навички дітей закріплюються в повсякденній роботі. З дошкільниками проводяться індивідуальні та групові бесіди. Проте, для більш ефективного оволодіння дітьми мовленням, вважаємо за необхідне продовжити роботу з підняття рівня професійної майстерності педагогів, як раз зробивши акцент на сучасні інтерактивні методи та технології: коректурні та мнемо таблиці. Організація корекційно-відновлювальної роботи в ДНЗ «Рушничок» з дітьми, які мають порушення мовлення В зв’язку з капітальним ремонтом ДНЗ, учбовий процес у закладі освіти розпочався з 21.10.2019р. 1. Організаційна робота 1. Обстеження мови дітей логопедичної групи, складання перспективного плану роботи. Розподіл дітей за мовними висновками на підгрупи – жовтень 2019; 2. Ведення документації – протягом року; 3. Складання графіку роботи на учбовий рік, ознайомлення з ним батьків, вихователів – жовтень 2019; 4. Обстеження дітей середніх груп ДНЗ з метою комплектації логопедичних груп на 2020-2021н.р. – лютий - березень 2020; 5. Дистанційна робота з ІРЦ, формування логопедичних груп на 2020-2021 н.р. – квітень – травень 2020р. 6. Написання звітності про результати корекційної роботи – травень - 2020; 2. Робота з медичними установами Співпрацювали з лікарем-педіатром ДНЗ – протягом року; 3. Робота з педагогічним колективом 1. Участь у батьківських зборах старших груп – листопад 2019; 2. Проведення консультації для вихователів логопедичної групи на тему: «Дихаємо правильно – легко розмовляємо» (вправи на тренування довготривалого видиху) – жовтень 2019 ; 3. Проведення консультації для вихователів на тему: «Емоційні кривляки як засіб розвитку мовленнєвого апарату у дітей» листопад 2019; 4. Проведення консультації для вихователів на тему: «Дидактична гра як засіб сенсорно-мовленнєвого розвитку дітей - листопад 2019; 4. Робота з батьками 1. Проведення консультацій для батьків – протягом року; 2. Поновлення стенда та куточка «Поради батькам» – протягом року; 3. Проведення консультації на тему «Комплексний підхід щодо подолання вад мовлення у дитини» - листопад 2019; 4. Проведення консультації на тему «Роль сім’ї в розвитку мовлення дитини» - грудень 2019; Приймали активну участь у педагогічних радах та семінарах – практикумах ДНЗ – протягом року; 5. Поповнення логопедичного кабінету 1. Упорядкування наочних посібників для індивідуальної та підгрупової роботи з дітьми відповідно до лексичних тем – протягом року; 2. Поповнення кабінет дидактичними іграми, методичною літературою, плакатами на розвиток зв’язного мовлення, словника – протягом року. Робота соціально-психологічної служби Психологічна служба ДНЗ в своїй роботі керується відповідними нормативно-правовими документами: накази МОН України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про психологічну службу», «Про інклюзивну освіту» та етичним кодексом психолога і т. д. В ДНЗ «Рушничок» на 1 ставку практичного психолога працювали Комаха Т.В. та Макарчук М.В.. Для роботи психологічної служби ДНЗ виділено 1 кабінет. Психологічна робота проводиться серед вихованців 12 груп. В своїй роботі практичні психологи керувалися завданнями психологічної служби в 2019/2020 навчальному році ,а саме: 1. Організація адаптації дітей до дитячого садка. 2. Здійснення соціально-психологічної корекції учасників навчально-виховного процесу. 3. Підвищення рівня професійної компетентності ,поповнення знань новими методиками. 4. Вивчення рівня психологічної готовності до школи,враховуючи потреби кожного з компонентів:психофізичну,інтелектуальну,емоційно-вольову та комунікативну. 5. Психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу. Робота практичних психологів була побудована згідно річного плану,метою якого було здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання дошкільників. В листопаді було проведено семінар для вихователів « Сучасна дитина:яка вона?» та консультація на тему « Іграшки-моральні путівники дошкільника». В лютому місяці практичним психологом Комахою Т.І. було проведено майстер –клас для педагогів «Ситуація-ляп».Також практичні психологи взяли активну участь в підготовці та прведення загальних батьківських зборів для батьків майбутніх першокласників «Ваша дитина їде до школи» ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ Протягом навчального року практичні психологи Макарчук М.В. та Комаха Т.І.,вчителі –логопеди Корзун О.В. та Швець І.В. працювали з дітьми з ООП . На базі садочка відкрито в 2019-2020 н.р. 2 інклюзивні групи «Ромашка», та «Калинка» в яких виховувалося 5 дітей з особливостями розвитку. Діагностика пізнавального розвитку та емоційно – вольової сфери проводились практичними психологами Макарчук М.В. та Комахою Т.І.. у вересні, грудні та березні. У травні діагностику провести не можливо через введення карантину. На початку року було зараховано 3 дітей, які потребували логопедичної допомоги та занять з дефектологом. З нового року до закладу прийшло ще двоє дітей, які потребували логопедичного та дефектологічного супроводу. На базі закладу було створено творчу групу, яка разом складала індивідуальні плани на кожну дитину відповідно до її розвитку. Протягом року до індивідуального плану прикріплювалися характеристики логопеда,практичного психолога та вихователя. Також ,за запитом педагогічного колективу методистом ММК,практичним психологом Філенко Є.Ф. було проведено тренінг «Команда психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП». Під час тренінгу було проведено анкетування, під час якого було виявлено : - 81.25 % опитуваних вважають,що батьки нормо типових дітей можуть бути проти перебування дітей з ООП в групі; - 93,75 опитаних вважають, що перебування дітей з ООП в садочку можливе при меншій кількості дітей в групі; - 81,25 педагогічних працівників відчувають потребу в спеціальних знаннях щодо особливостей розвитку та виховання дітей з ООП; - 69 % опитаних погоджуються ,що спільне проведення дозвілля дітей різних категорій позитивно вплине на покращення морального виховання особистості. Тому було вирішено: розробити план просвітницьких заходів для педагогів з питань виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При визначенні тематики користуватися запитами педагогів. Структурними компонентами професійної діяльності вчителя-логопеда є: • діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення); • складання індивідуальних корекційно-розвиткових планів роботи з кожною дитиною; • визначення доцільних форм взаємодії з дитиною, видів корекційно-розвивальної роботи; • надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення сімей до активної практичної співпраці; • аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітності. На діагностичному етапі було проведено обстеження кожної дитини. Вивчення анамнезу, бесіди з батьками, порушення мовлення, порушення інтелектуального розвитку. З результатів діагностики було виявлено рівень знань та вмінь дитини. Складені індивідуальні плани корекційно-розвиткової роботи відповідно до програм, які затвердженні Міністерством освіти. - Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» . - Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» - Програма для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Відповідно до програм з дітьми проводилися індивідуальні заняття, на яких розвивалося : артикуляційний апарат, дрібна та загальна моторика, словниковий запас, загальні поняття колір, форма, співвідношення. Збагачення словника за лексичними темами. Рахунок, орієнтація в просторі, явища природи, що нас оточує. Розвиток зв’язного мовлення. Масаж обличчя, язика. Також проводилися підгрупові заняття, на яких діти вчилися контактувати між собою, гратися разом, взаємодіяти, конструювати, слухати та виконувати завдання. З батьками були проведені індивідуальні консультації, щодо розвитку та корекції інтелектуальних та мовленнєвих порушень. На початку та в кінці року був проведений моніторинг та складені характеристики на кожну дитину. На кінець року 3 дітей випущені з значною динамікою у розвитку в ЗНЗ та направлені на діагностику до ІРЦ. Інші діти потребують подальшої корекції розвитку та залишаються в ДНЗ. Організація харчування Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 та наказу по ДНЗ від 04.10.2006. «Про впровадження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі». Організації харчування приділяється постійна увага. В річному плані в розділі «Медична робота» передбачені заходи з організації та контролю харчування із визначенням конкретних дат та відповідальних осіб. Фінансове забезпечення харчування здійснює централізована бухгалтерія управління освіти ВК ОМР, з 01.01.2018 року вартість харчування – 30 грн.; 10 грн.- за рахунок міського бюджету та 15грн. сплачували батьки. З січня 2020 року вартість харчування становить 40 грн., де 20 грн. сплачують батьки, 20 грн.- міський бюджет. Діти дошкільники харчуються 3-х разово. Діти пільгових категорій харчуються відповідно до державних постанов за рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради №762 від 13.12.2019 р «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та організацію харчування у закладах загальної середньої освіти на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади». Діти пільгових категорій в ДНЗ мають безоплатне харчування: - це малозабезпечені – 5; діти з інвалідністю – 3. Багатодітні –18 дітей та діти учасників бойових дій - 13 чоловік сплачували 50% від загальної вартості харчування. У ДНЗ розроблені графіки прийому їжі у дошкільних групах,а також графіки видачі їжі з харчоблоку. Відповідальність за організацію харчування покладена на медичну сестру з дієтичного харчування Зінченко В.М. У всіх входах навчального закладу для батьків вивішується меню, затверджене керівником, в якому є інформація про назву блюд, їх об’єм, складові продуктів. Є в наявності журнали контролю за якістю блюд. Дієтсестра Зінченко В.М. та комірник Молчанова Л.О. постійно контролювали якість продуктів харчування від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередити кишково-шлункові захворювання та харчові отруєння серед дітей здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування й технологією приготування їжі. Регулярно проводили зняття проб їжі, виставляли добові проби. Григорова М.І, старша медична сестра, своєчасно вела всю необхідну документацію. Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів харчування та продовольчої сировини складали щоденне меню з С-вітамінізацією третіх страв відповідно до картотеки страв. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводили аналіз та корекцію виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2019 рік середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становив 74 %, зокрема: Харчування у порівнянні з 2019 роком погіршилося за рахунок невиконання норм, із значним ростом цін та малою вартістю за харчування. За перший та другий квартал 2020 року грубих порушень в організації харчування дітей не було. Окрім того, що з 12 березня був карантин і призупинено освітній процес . Питний режим організовується згідно санітарно-гігієнічних вимог. У групах є куточки з глечиками для води та індивідуальними кружками. Комірник ДНЗ разом з медичною сестрою з дієтичного харчування займаються замовленням, прийманням та обліком продуктів. Продукти приймаються відповідно до сертифікатів та маркування-якісні. Вони слідкують за терміном їх реалізації та зберіганням. Перспективне меню складається за сезонними періодами: літньо-осіннє та зимово-весняне, яке затверджене управлінням Держсанепідемслужби. У наявності є картотека страв з обрахуванням їх енергетичної цінності. Санітарно-гігієнічний режим витримується: є в достатній кількості миючих, чистячих та дезінфікуючих засобів, рідини для миття рук, спеціального одягу. У дошкільних групах витримується культура споживання їжі. Здійснюється повна сервіровка столів для прийому їжі. Вони сервіровані скатертями або серветками, підставними тарілками, тарілками для І та ІІ страви, ложками, виделками ножами, паперовими серветками. Посуд в ДНЗ є в достатній кількості . Вихователі постійно працюють над правильним користуванням столовими приборами. Допомагають сервірувати столи чергові. Питання харчування постійно розглядається на виробничих нарадах, батьківських радах та батьківських зборах. Охорона праці та безпека життєдіяльності У ДНЗ створена певна матеріальна база: обладнано 11 пожежних постів, які укомплектовані вогнегасниками та пожежними рукавами. До початку навчального року вогнегасники перезаряджені та повірені. Перевірені евакуаційні виходи та звільнені від захаращення, підвал та дах, пожежні східці. На території обладнаний пожежний щит з набором протипожежного інвентарю; перевірені та означені пожежні гідранти. На видних місцях у коридорах «Рушничка» розміщені стенди: «Куточок безпеки життєдіяльності», «Увага-діти», «Вогонь-друг чи ворог?», обладнаний БЖД. Сходові клітки , коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок За сучасними вимогами розроблений і розміщений для ознайомлення план евакуації дітей та дорослих. У ДНЗ створені ланки з працівників, між якими розподілені обов’язки і визначені конкретні дії на випадок виникнення надзвичайної ситуації ( в тому числі і пожежі). Навчання працівників особового складу формувань ЦЗ в ДНЗ організовується та здійснюється за категоріями: - для протипожежних формувань ЦЗ; - для формування охорони громадського порядку; - для медичних формувань ЦЗ; - для формувань евакуації. Проводяться комплексні об'єктові тренування з питань цивільного захисту та тематичні спеціальні об'єктові тренування згідно з графіком. У роздягальних кімнатах дошкільників оформлені змінні книги-ширмочки за темами: «Небезпечні розваги взимку», «Сам удома», «Безпечні та небезпечні предмети», «Увага льодохід» та інші. У цих ширмах-цінна інформація для дітей, батьків та працівників закладу. Систематично з відповідною послідовністю з працівниками проводяться всі види інструктажів з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, які оформлюються в спеціальних журналах під розписку. Для педагогів та технічних працівників були організовані консультації: «Формування навичок безпечної поведінки у дітей», «Запобігання дорожньо-транспортному травматизму» . У навчальному закладі є серія картин, картотека методичної та художньої дитячої літератури, добірка інформаційних матеріалів за даною тематикою, яка постійно поповнюється. В кожній віковій групі дошкільного закладу педагоги проводять різні форми роботи, спрямовані на ознайомлення вихованців з правилами безпеки життєдіяльності у довкіллі та формування практичних навичок. Доброю традицією закладу стало проведення тематичних занять: «Незнайомці-вигадники», «Мийні засоби всілякі - це не іграшки малятам», «Світлофор та «зебра» - наші помічники», «Вогонь-друг чи ворог?», «Корисні поради – від природи-чаклунки». Яскраві враження педагогів та дітей від тренувально-навчальної гри «SOS- пожежа у пральні», (евакуація дітей та співробітників). Закріплення набутих знань, вправляння в практичному застосуванні відбувається в моделюванні ситуацій «Телефонний дзвінок незнайомця», «Пожежа в сусідній квартирі», «У нас захворіла бабуся». Рівень сформованості у дітей життєвої компетентності найкраще відображується в сюжетно-рольових іграх «Магазин», «Водії», «Рятівники», «Зелений патруль». Однією з дієвих форм роботи з дошкільниками є проведення цільових прогулянок до пожежної частини, до куточка безпеки на території ДНЗ. На виконання наказу завідувача дошкільним навчальним закладом «Рушничок» від 07.02.20р. № 14-О «Тиждень знань безпеки життєдіяльності дитини» з 10 по 14 лютого 2020 року у ДНЗ було проведено «Тиждень безпеки дитини». Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час незвичайних ситуацій. Робота з педагогічним колективом навчального закладу з питань безпеки життєдіяльності дітей була комплексною та різноманітною. Педагоги отримали знання та оволоділи практичними навичками із зазначеного питання, а саме: проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності дитини в зимовий період, організована робота консультативного пункту, переглянутий відеоролик «Небезпечні ситуації в сучасному світі». Підготовлено виставку методичної літератури та періодичних видань за розділами, придбані книги-ширми, поповнені інформаційними матеріалами папки для батьків. У групах дошкільного закладу створені осередки для сюжетно-рольових ігор «Рятівники», «Лікарня», «Сім'я»; оформлені куточки безпеки та наповнені відповідним матеріалом. Під час «Тижня безпеки» проведено тематичні заняття з дітьми: «Бережи здоров'я змалку», «Стихійні лиха», «Домашні тварини-друзі людини», «Азбука автомобільних доріг». Цікавими заходами для дітей був перегляд драматизації казки «Зайчикова хатка» та спортивні змагання «Ми-рятувальники». У старших групах проведено виставку дитячих робіт «Його величність сірничок». За результатами проведення «Тижня безпеки» зроблено висновок про необхідність подальшого співпрацювання з працівниками рятувальних служб для практичного відпрацювання дій персоналу закладу в екстремальних умовах та надання першої домедичної допомоги. Сестра медична старша Григорова М.І.. та дієтсестра Зінченко В.І. постійно здійснювали контроль за створенням безпечних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі, організації роботи з питань охорони життя здоров’я, попередження усіх видів дитячого травматизму. Проводили контроль за своєчасним, якісним приготуванням їжі згідно санітарно–гігієнічних вимог. Перевіряли санітарний стан приміщень, режим провітрювання. Своєчасно надавали першу медичну допомогу при травмах та нещасних випадках за необхідністю здійснювали контроль за проведенням загартувальних заходів. Перевіряли правильність оформлення супровідних документів та відповідність їх наявним продуктам під час отримання їх від постачальників. Контролювали дотримання режиму дня, питного режиму. Проводили додаткові заходи з працівниками та батьками щодо попередження кишкових захворювань. Проводилися планові огляди дітей з допомогою лікаря-педіатра Мальченко В.І. Творчі досягнення 02 Вересня дошкільний навчальний заклад «Рушничок» святкував День знань. Багато цікавих сюрпризів підготували педагоги та дошкільнята для гостей свята. 14 вересня 2019 року ДНЗ «Рушничок» взяв участь у міському заході до Дня міста, де колектив разом з вихованцями та батьками пройшли святковою ходою. З 23 по 30 жовтня 2019 року відбувалося «Свято Осені» - художньо й творчо збагачена форма відзначення пори року. Діти та дорослі в кінці жовтня поринули в осінню казку з пригодами, веселими танцями, піснями. Герої осінніх казок допомогли дітям емоційно отримати задоволення від свят, які організували музичні керівники Гудименко Т.С. та Матейченко І.С. 19 грудня 2019 відвідування вистави до дня Святого Миколая в РЦКіД (середні та старші групи). З 23-26 грудня 2019 святкові ранки «Новорічна казка». 13 січня 2020 року проведені різдвяні свята З 3-6 березня 2020 святкові ранки до 8 березня. З 12.03.2020 р. по заклад дошкільної освіти був на карантині, тому за цей період ніяких запланованих заходів не відбувалося. Робота з батьками Сьогодення потребує від нас тісного співробітництва з батьками. Нам треба навчитися будувати містки між різними групами в нашому суспільстві, створювати ситуації, які б сприяли діалогу до спілкування. Хто ж їм допоможе? Однією з найболючіших та актуальних тем нашого часу і є взаємодія та зближення начального закладу та сім'ї, а також розповсюдження напрацьованих в цьому напрямку досвіду і технологій. Однією з таких форм роботи з батьками є проведення батьківських зборів. 18 вересня 2019 року відбулася І батьківська рада за участю педагогів закладу. Завідувач ДНЗ «Рушничок» прозвітувалася про роботу закладу у літній оздоровчий період. Прозвітувалися про кошти , які були виділені з міського бюджету, благодійну допомогу батьків. Негода Л.А. розповіла про пріоритетні напрямки та завдання колективу на новий навчальний рік. 18 грудня 2019 року відбулося ІІ засідання батьківської ради, де обговорювалися нагальні питання щодо покращення харчування, підняття вартості за харчування, а також про покращення матеріально-технічного забезпечення закладу. 20 лютого 2020 року було проведено батьківські збори для майбутніх першокласників « Ваша дитина їде до школи» за участю представників міських закладів середньої освіти. Аналіз звернень громадян Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян. Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ «Рушничок» ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Протягом 2019/2020 н.р. до завідуючої закладу було 2 письмових звернення. Кількість звернень за змістом питань склала: № Зміст питання Кількість 1. Влаштування дітей в заклад 65 2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи. 0 3. Організація харчування 1 4 Інші (працевлаштування, прозорість інформації, заяви працівників) 1 Усі порушені питання вирішені. Хочу вам сказати, що я на посаді завідуючої знаходжуся не так давно- з січня 2020 року. Але хочу відмітити високу фахову підготовку працівників,налагоджену співпрацю з управлінням освіти та керівництвом міста, належну матеріально-технічну базу,довіру серед батьків. Заклад працює за програмою гуманної педагогіки і тому головним принципом роботи всього педагогічного колективу є виховання особистості на засадах любові,поваги,толерантності до кожного нашого вихованця. На 2020-2021 навчальний рік зменшення груп у нас не відбудеться. В групи раннього віку діти приходять поступово, проходячи певний період адаптації, звикають до режиму закладу, харчування, сну.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.Діяльність закладу, згідно Статуту, направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Тому від імені всього колективу закладу і особисто від себе виношу ПОДЯКУ : • Батькам наших вихованців, які небайдужі до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, витримку, довіру і можливість реалізації наших ідей; • Нашім найкращим партнерам - управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади за підтримку,розуміння та плідну співпрацю, яка направлена на виховання гармонійно розвиненої особистості та сприяння розвитку дошкільної освіти в нашому місті. • Всім ДНЗ нашого міста за турботу,допомогу,слушні поради та добрі слова. Я щаслива,що мені випала честь працювати в цьому прекрасному закладі. Тому для кожного з вас у мене є слова подяки: кому – за мотивацію, довіру;іншим за зауваження …але все це допомагає мені наполегливо працювати та вдосконалюватися. Ми-єдиний колектив і одне ціле. Спасибі вам за те, що поруч з вами я відчуваю себе комфортно! Тому я сподіваюсь на подальшу довготривалу, продуктивну та плідну співпрацю з колективом, батьками і громадськістю.


Додаток № 1

                                                                                                                                                   до доручення Головного управління

                                                                                                        Держпродспоживслужби в Київській області від 11.08.2020 № Д/237-20

 

 

Довідка

за результатами комісійного обстеження дошкільного закладу

з питань підготовки до нового навчального 2020-2021 року

_________________________2020

Нами, начальником Обухівського районного управління Держпродспоживслужби в Київській області Заскалетою Володимиром Миколайовичом та начальником управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Коломієць Оленою Геннадієвною, в складі комісії з питань підготовки до нового 2020-2021 навчального року, в присутності директора ДНЗ «Рушничок»  Герасимчук Оксани Василівни

проведено обстеження об'єкта (найменування, адреса, відомча належність) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок», м.Обухів, вул.Київська, 170- А

 

прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта завідуючої ДНЗ «Рушничок» Герасимчук  О.В.

 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

з метоювиконання вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (далі - ЗУ 4004-XII), наказу МОЗ України від 24.03.2016  № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (далі – Регламент), на виконання доручення Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області  від                   2020 №_______________

                          ВСТАНОВЛЕНО:

 

1.      Назва закладу- дитячий навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок»

2.      Адреса- м. Обухів,вул..Київська, 170-А

3.      Код ЄДРПОУ  25303440

4.      ПІБ керівника закладу -  Герасимчук Оксана Василівна

5.      Будівля закладу – типова, спеціально побудована, пристосована___типова_______________

6.      Проектна потужність  –__340___________________________________________________

7.      Фактична кількість дітей з початку нового навчального року - __275__________________

8.      Середня наповнюваність груп___25_____________________________________________

9.      Розташування, утримання земельної ділянки, наявність огорожі будівля огороджена,земельна ділянка прибирається регулярно

10.    Обладнання території дошкільного навчального закладу (груп) справне (п.2.1.)_справне_________________

11.    Пісочниці на групових майданчиках огороджені бортиками, забезпечені кришками, пісок замінений (п. 2.3.)___так______________________________________________________________________________

12.    У будівлі дошкільного навчального закладу та на території земельної ділянки дотримуються принципи раціонального розміщення приміщень, уникаючи контакту між різними групами та адміністративно-господарськими приміщеннями (п.3.1)__так________________________________________

13.    Підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків має стійке покриття до мийних і дезінфекційних засобів та неслизьке (п.3.7.)_____так_________________________________________________

14.  Освітлення природнє, достатнє_(п. 4)_______достатнє _________

Освітлення штучне, достатнє (п.4)______так____________________________________________________

Світильники  мають захисну арматуру (п. 4.5) ___так_____________________________________________

Електричні розетки в групових закриваються (п. 4.6) електричні розетки розташовані в місцях недоступних для дітей

Дошкільний заклад обладнаний (п. 5.2):

14.1.мережею господарсько-питного водопостачання -_____так____________________________________,

14.2. мережею каналізації - ___так____________________________________________________________,

14.3.вентиляції -_______так_________________________________________________________.

14.4. гарячою проточною водою дошкільний заклад  забезпечений впродовж усього року за рахунок______так___________________________________________________________

14.5. вода, що постачається у дошкільний навчальний заклад  відповідає вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10, результати лабораторного дослідження води:_____так______________________________

14.6.створені умови для організації питного режиму безпечною та якісною водою (п. 5.5.)_____так_________

14.7.дошкільний заклад має систему теплопостачання (централізовану, автономну) (5.7)___так____________

14.8. опалювальні прилади огороджені дерев`яними решітками (або металевими за умови безпечної температури), що періодично знімаються під час прибирання (п.5.8)__так_________________________. 

15.  Утримання приміщень та обладнання

Обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, справне (п.7.1)__так_______________

Столивстановлені на відстані 1 м відвікна, світло на робочуповерхню– зліва, відстаніміж столами дотримуються (п.7.6)____________________________________________________________________

Спальні обладнані безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дитини (п.7.8)_____так_____________________________________________________________________

Ігрові в групових осередках обладнані шафами для іграшок і підсобного матеріалу, у спальнях - шафи для білизни (п.7.7)__так; шафи для білизни розміщені на пральні_

Туалетні  кімнати групових (житлових) осередків  обладнані всім необхідним (вішалки для рушників і предметів особистої гігієни, які закріплені за кожною дитиною, стелажі для горщиків. шафи, полиці тощо) та відповідно промарковані (п.7.11)__так____________________________

16.  Забезпеченість:

миючими засобами____забезпечені

дезінфікуючими засобами_забезпечені

дезінфекційні засоби, які в наявності зареєстровані відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів,зберігаються у затемнених недоступних для дітей місцях                  (п. 7.21)_____так

постільною білизною забезпечені достатньо (п.7.9)_так

прибиральним інвентарем (п.7.15) ___так

санітарним одягом (п.10.1)_так

 

17.  Організація харчування:__триразове харчування

18.  На харчоблоці:

наявність холодної проточної води___так_________________________________________

наявність гарячої води________так______________________________________________

Забезпеченість:

технологічним обладнанням (наявність актів випробування)__забезпечені____________________

холодильним обладнанням (наявність актів наладки)___забезпечені__________________________

кухонним посудом, стан___забеспечені;стан задовільний

столовим посудом, стан___ забеспечені;стан задовільний

Санітарний стан приміщень харчоблоку:__задовільний_____________________________________

Перспективне двотижневе меню_затверджене_____________________________________________

Договір на проведення робіт з дезінсекції, дератизації, вивозу ТПВ__в наявності_______________

19.    Укомплектованість кадрами:___згідно штатного розпису

працівники харчоблоку -__4_

лікар, медична сестра – лікар,сестра старша медична,сестра з дієт харчуванняМедичне обслуговування:

Медичний огляд працівників –згідно графіку _проходження медоглядів

Наявність медичного кабінету, його обладнання – медичний кабінет наявний,обладнання знаходиться в належному стані

ІНШЕ_____________________________________________________________________________________

Проведення останнього капітального ремонту, реконструкції (рік)- санація приміщень та фасаду ДНЗ в 2019/2020

Потребує капітального ремонту-(заплановано) капітального ремонту потребує басейн та пральня ДНЗ

Що зроблено протягом літнього періоду з питань підготовки до нового навчального року-проведено установку блискавко захисту згідно вимог пожежної безпеки.

На даний час які роботи тривають з питань підготовки до нового навчального року-тривають роботи з облаштування території ДНЗ ( укладання асфальтного покриття, реконструкція пожежних виходів з другого поверху).

 

Не виконані роботи по підготовці до початку функціонування (в порівнянні з минулим роком)

Пропозиції щодо усунення виявлених зауважень, термін виконання:

Підписи:

Представник управління освіти _____________________

Представник ВО _____________________________________

Керівник закладу_________________ 
Звіт керівника гуртка з зображувальної  діяльності

Василенко Мирослави Михайлівни

   Образотворче мистецтво допомагає розвитку пізнавальних процесів,сприяє розвитку мислення, пам’яті, уяви , пізнавальної та творчої активності дитини. Це допомагає дитині проявити свої творчі здібності, вірити в себе, свої сили, дитина стає впевненішою. Зображувальна діяльність відіграє велике значення для всебічного розвитку особистості. В процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття,художній смак, творчі здібності. Під час зображувальної діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу,вчиться самостійно створювати прекрасне, помічати йогов повсякденному житті, у творах мистецтва.

Мета:

-формувати у дітей естетичне ставлення й художньо –творчі здібності. Вчити передавати свої емоції від прекрасного, що оточує дитину; формувати художньо-естетичний смак.

Основні завдання гуртка:
 
- сприяти вихованню творчої особистості;

- здійснювати всебічний розвиток дитини;
- розвивати асоціативно-образне мислення, творчі здібності;

- ознайомити з художніми засобами та прийомами малювання, елементами художньої грамоти;
- стимулювати інтерес і бажання займатися зображувальною діяльністю;
- розвивати творчу уяву, фантазію, вміння бачити незвичайне в плямах, випадкових відбитках, створювати цікаві образи, композиції; 
- виховувати бажання працювати колективно та вміння доводити розпочату роботу до кінця, отримувати задоволення від своєї роботи, милуватися творами мистецтва.

 

 

 

 

Група

Тема

Мета

Старша

«Вулиця взимку»

Вправляти у вмінні зображувати будинки, дерева різної висоти,заповнювати усю площу аркуша; виховувати любов до природи, сприяти розвитку творчої самостійності.

Середня

«Снігуронька»

Закріпити знання про геометричні фігури;розвивати творче мислення,уяву,розуміння кольору, форми та ліній;виховувати дбайливе ставлення до матеріалів.

Старша

«Зимівля птахів»

Ознайомлення створення ескізів олівцем, розміщувати обєкти на аркуші; розвивати спостережливість, самостійність.

Середня

«Хто де живе?»

Вправляти у вмінні зображувати предмети різної форми, формувати вміння малювати будинок, сприяти розвитку творчої ініціативи.

Старша

«Зимове нічне місто»

Узагальнити знання про рідне місто,розвивати навички зображення багатоповерхових будинків, виховувати любов до рідного міста, сприяти розвитку творчої ініціативи.

Середня

«Зимовий пейзаж»

Продовжувати в вмінні малювати предмети круглої форми різного розміру, прямі лінії; розвивати творчі здібності, фантазію, дрібну моторику рук.

Старша

«Зоряне небо»

Продовжувати  ознайомлення з нетрадиційними техніками малювання «штампуванням» паролоном;розвивати уявлення, сприяти розвитку самостійності.

Середня

«Кумедні клоуни»

Формувати уміння співвідносити колір із емоційним станом людини, розвивати образне мислення, фантазію.

Старша

«У зимовому лісі»

Продовжувати вправляти у вмінні передавати  красу зимової природи в малюнку; сприяти розвитку творчої уяви, ініціативи.

Середня

«Грайливі рибки»

Вчити зображувати рибок, що пливуть у різних напрямках; розвивати художній смак, фантазію.

Старша

«Чарівний чобіток»

Ознайомити дітей із зображенням черевичка, розвивати інтерес до народних традицій.


КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 20 серпня 2020 р.                             Київ                                                    № 412

 

 

 

Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладам освіти (без проходження процедури ліцензування)

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 45 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України  від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки  України від 13 жовтня 2017 року № 1/9-554 щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту», розпоряджень голови Київської облдержадміністрації  від 10 грудня 2019 року № 716 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області», тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської облдержадміністрації від 17 квітня 2020 року № 198 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», листа управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради від 23 липня 2020 року №03-06/560 про видачу ліцензій закладам дошкільної освіти (без проходження процедури ліцензування):

 

1. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «КАТРУСЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25303434, місцезнаходження юридичної особи: 08702, Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, будинок 160) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 410 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08702, Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, будинок 160 (без проходження процедури ліцензування).

 

 

 

2. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ПРОЛІСОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25303517, місцезнаходження юридичної особи: 08701, Київська область, місто Обухів, мікрорайон Яблуневий, будинок 21) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 160 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08701, Київська область, місто Обухів, мікрорайон Яблуневий, будинок 21 (без проходження процедури ліцензування).

 

3. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «РУШНИЧОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25303440, місцезнаходження юридичної особи: 08703, Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, будинок 170 А) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 380 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08703, Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, будинок 170 А (без проходження процедури ліцензування).

 

4. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «СВІТЛЯЧОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25303428, місцезнаходження юридичної особи: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Чаплінського, будинок 24) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 170 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Чаплінського, будинок 24 (без проходження процедури ліцензування).

 

5. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ВЕСЕЛКА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25293888, місцезнаходження юридичної особи: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Миру, будинок 10 А) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 400 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Миру, будинок 10 А (без проходження процедури ліцензування).

 

6. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ДУДАРИК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38274444, місцезнаходження юридичної особи: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 22) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 215 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 22 (без проходження процедури ліцензування).

 

 

 

7. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЗІРОЧКА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 26540679, місцезнаходження юридичної особи: 08702, Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, будинок 5) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензійним обсягом 380 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08702, Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, будинок 5 (без проходження процедури ліцензування).

 

8. Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензій: номер рахунку – UA358999980334189896040010752, код отримувача (ЄДРПОУ) – 37851055, код класифікації доходів бюджету – 22011800, отримувач – Обухівська міська отг 22011800.

 

9. Департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю Київської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебсайті Київської обласної державної адміністрації.

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

Голова адміністрації                                                           Василь ВОЛОДІН


СХВАЛЕНО

Педагогічною радою № 3

ДНЗ  «Рушничок»

Протокол від 26.02.2021 № 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуюча ДНЗ «Рушничок»

__________ О. Герасимчук

Наказом №   - О

від  26 лютого 2021


 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок»

 

  

І. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі − Положення) у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)  комбінованого типу «Рушничок» (далі – ЗДО) розроблено відповідно до вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Закону України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.-1.2021 № 33), наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», наказу управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради №03-06 від 08.02.2021 р., Статуту закладу та інших нормативних документів.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в ЗДО затверджується керівником за попереднім схваленням педагогічної ради, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

Компоненти внутрішньої системи якості освіти ЗДО

ü    стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;

ü    система та механізми забезпечення академічної доброчесності;

ü    оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

ü    оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

ü    забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

ü    забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

ü    створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).

 

ІІ. Стратегія (політика)

та процедури забезпечення якості освіти

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО базується на таких принципах:

ü    Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб сприятиме сталому успіху ЗДО.

ü    Єдність призначеності та напрямків розвитку ЗДО і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості (інформування працівників про місію ЗДО, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та підтримання спеціальних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов'язання щодо якості в масштабі всього ЗДО тощо).

ü    Взаємопов'язаність процесів діяльності ЗДО, які функціонують як цілісна система.

ü    Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на них.

ü    Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв'язків та можливих непередбачених наслідків.

ü    Керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на дієвість ЗДО.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО орієнтована на:

ü    партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;

ü    недискримінацію, запобігання та протидію боулінгу (цькуванню);

ü    прозорість та інформаційну відкритість діяльності ЗДО;

ü    сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

ü    справедливе та об'єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

ü    створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

ü    забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Основна мета стратегії (політики) забезпечення якості освіти – гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

ü    здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;

ü    працівники закладу дошкільної освіти;

ü    органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

ü    громадськість.

Критерії ефективності внутрішньої системи

забезпечення якості освіти:

ü    відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

ü     відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.

ü     ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.

ü     якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

ü    показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

ü    «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,

ü    «Здобувачі освіти Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»,

ü    «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу  дошкільної освіти»,

ü    «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи у ЗДО проводиться щорічне комплексне самооцінювання освіти і управлінських процесів з урахуванням завдань, визначених планом роботи ЗДО на рік та літній період.

Для оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності слугують: критерії (підстави для оцінювання). Індикатори (показники, що відображають стан об'єктів спостереження, їх кісні або кількісні характеристики), методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та оцінюванню (додаток).

Відповідальним за проведення само оцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник ЗДО. Для проведення самооцінювання керівник закладу:

ü    видає наказ про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів;

ü    створює робочу групу, яка буде забезпечувати збір, вивчення, аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації;

ü    розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

ü    призначає відповідального за узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів;

ü    визначає терміни обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів.

До проведення аудиту можуть залучатися представники громадськості у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:

ü    опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв'ю, фокус-групове дослідження);

ü    спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням навчальних занять);

ü    вивчення документації ЗДО.

Під час самооцінювання також враховуються результати:

ü   внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів ЗДО;

ü   зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері освіти, міжнародними установами, громадськими організаціями тощо.

Внутрішні моніторинги проводяться для відстеження стану освітньої діяльності, якості надання освітніх послуг, ефективності управлінських процесів. Механізм підготовки та проведення моніторингу визначено Порядком проведення моніторингу якості освіти,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення моніторингу обов'язковими є розроблення його програми та оприлюднення його результатів на веб-сайті ЗДО.

Рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО:

перший (високий) рівень;

другий (достатній) рівень;

третій (вимагає покращення) рівень;

четвертий (низький) рівень.

Інформація одержана в ході опитування, спостереження та вивчення документації, узагальнюється в аналітичній довідці. Аналітична довідка – письмовий обґрунтований висновок, що складається робочою комісією за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів ЗДО, внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На основі висновку визначаються тенденції в організації освітніх і управлінських процесів ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи. З метою об'єктивного самооцінювання узагальнена інформація зіставляється з описом вимог організації освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що визначені ЗДО.

 

ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

ü    посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відмінностей;

ü    дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

ü    надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації на власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

ü    контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

ü    об'єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

ü    академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

ü    самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

ü    фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

ü    фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

ü    списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

ü    обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

ü    хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

ü    необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

ü     ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

ü     особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

ü     знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

ü     оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

ІV. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності ЗДО передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюється у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту».

Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО є:

ü    стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

ü    освітній рівень педагогічних працівників;

ü    результати атестації;

ü    систематичність підвищення кваліфікації;

ü    наявність педагогічних звань, почесних нагород;

ü    наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

ü    участь в експериментальній діяльності;

ü    результати освітньої діяльності;

ü    оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

ü    показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

ü    довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 

ü    короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, вебінари, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

V. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ЗДО

 

Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

ü    наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

ü    оптимальність та дієвість управлінських рішень;

ü    керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

ü    формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

ü    підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

ü    наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

ü    впровадження політики академічної доброчесності.

Управлінська діяльність адміністрації ЗДО спрямована на вирішення низки концептуальних положень, а саме:

ü    створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;

ü    раціональний розподіл роботи між працівниками ЗДО з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

ü    забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості вихованців та підготовку їх до навчання в школі;

ü    визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками;

ü    правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;

ü    забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;

ü    створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

Діяльність керівника ЗДО визначається такими чинниками:

ü    рівнем його компетентності;

ü    обраною концепцією власної діяльності;

ü    рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу.

 Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу:

ü    негативного ставлення до корупції.

ü    бажання проводити іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

Формування іміджу в закладі дошкільної освіти здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника закладу освіти про свою роботу на загальних зборах колективу (конференціях).

 

V. Забезпечення наявності необхідних ресурсів

для організації освітнього процесу

 

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

У закладі створене сучасне освітнє середовище, корекційна та фізкультурно-оздоровча інфраструктура та умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Функціонує 12 груп, які забезпечені ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом. В закладі в наявності є сучасна фізкультурна зала, ізостудія та музична зала. Тимчасово не фукціонує плавательний басейн, бо потребує капітального ремонту. У ЗДО в наявності медичний та харчоблок,  кабінети методичної ,  психологічної  та логопедичної служби, створено ресурсну  кімнату для дітей з ООП.

На території ЗДО обладнано прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,  в наявності спортивний майданчик для організації та проведення спортивних ігор, розваг та іншої фізкультурно-оздоровчої роботи.

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів дошкільної освіти, забезпечують можливість досягнення компетентностей. Наш заклад працює за програмами «Українське дошкілля» та  «Впевнений старт».

Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

Важливим показником якості освіти є створення безпечного освітнього середовища в ЗДО. У законодавстві загальні вимоги, які забезпечують освітнє середовище закладу регулює Закон «Про освіту». Права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу визначаються в ньому у статтях 53, 54, 55.

Основними складовими безпечного освітнього середовища в ЗДО є:

ü    безпечні й комфортні умови праці та навчання;

ü    відсутність дискримінації та насильства;

ü    створення інклюзивного і мотивувального простору.

Працівники ЗДО обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У ЗДО застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.

ЗДО планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, боулінгу в закладі.

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

Педагогічні працівники ЗДО здійснюють моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (кваліметрічні моделі, діагностичні карти,ігрові експрес-діагностичні методики), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результати моніторингу узагальнюються в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг є:

ü    відсоток здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

ü    позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

ü    відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріативною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

ü    відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

 

VІІ. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

Для ефективного функціонування закладу, з метою автоматизації управлінської діяльності, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації в ЗДО запроваджено в практику системи «Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)», формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації:

ü    в ЗДО в наявності: 6 комп'ютерів та 2 ноутбука з можливістю доступу до мережі Інтернет, принтери та 3 багатофункціональних прилади, мультимедійне обладнання, 4 смарт-телевізори;

ü    заклад підключений до високошвидкісної комп'ютерної мережі «Фауст»;

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля в закладі дошкільної освіти функціонує електронна пошта dnz_rushnichok@ukr.net  офіційний сайт закладу – rushnichok.blogspot.com

На офіційному сайті розміщено інформацію, якої вимагає стаття 30 Закону України «Про освіту»:

ü    статут закладу освіти;

ü    ліцензія на провадження освітньої діяльності;

ü    структура та органи управління закладу освіти;

ü    кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

ü    освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

          

 

ü    річний звіт про діяльність закладу освіти;

ü    правила прийому до закладу освіти;

ü    умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

ü    інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється. Показники ефективності реалізації: відповідність вимогам Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти.

 

VІІ. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування

Для створення в ЗДО інклюзивного освітнього середовища заклад взаємодіє:

ü    з батьками дітей, які мають порушення мови та інші особливі освітні потреби;

ü    фахівцями комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Обухівської  міської ради», залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

У ЗДО працює 2 інклюзивні  групи для дітей з особливими освітніми потребами. Корекційна робота з дітьми з ООП проводиться  вчителями-логопедами, практичними психологами, вчителем-дефектологом  та відбувається в рамках особистісно-орієнтованого підходу, який враховує індивідуальні особливості кожної дитини, рівень фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку малюків (відповідно до встановленої нозології ).

Для педагогів ЗДО важливо розуміти, які зміни потрібно внести у методи та стратегії освіти, формування інклюзивного простору для того, щоб забезпечити максимально активну і значущу участь усіх дітей у житті групи.

Приміщення та територія закладу дошкільної освіти об лаштовані з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.

Універсальний дизайн є:

ü    невід’ємною частиною інклюзивного простору ЗДО;

ü    важливим не тільки для людей з особливими потребами, але й для більшості осіб нашого суспільства;

ü    особливим підходом до навчання, який мінімізує бар’єри у навчанні та спілкуванні:

ü    забезпечує основу для розроблення широкого спектру освітніх послуг та довкілля з урахуванням потреб усіх вихованців ЗДО.

Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:

ü    Рівність і доступність використання. Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення відособлення окремих груп населення.

ü    Гнучкість використання. Забезпечення наявності широкого переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб користувачів.

ü    Просте та зручне використання. Забезпечення простоти та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувача.

ü    Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних та фізичних можливостей користувачів. Сприяння ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача.

ü    Припустимість помилок. Зведення до мінімуму можливостей виникнення ризиків і шкідливих випадків або ненавмисних дій користувачів.

ü    Низький рівень фізичних зусиль. Розрахунок на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності.

ü    Наявність необхідного розміру і простору. Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача.

Дотримання принципів універсального дизайну в ЗДО:

ü    демонструє розуміння того, що кожна людина навчається «по-своєму» і цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень;

ü    сприяє розвитку її сильних сторін і талантів;

ü    усуває бар’єри у системі освіти та системі підтримки;

ü    цінує людське різноманіття та розуміє, що людські відмінності та цінності збагачують суспільство;

ü    визнає, що діяльність ґрунтується на правах людини та принципах рівності;

ü    надає підтримку під час навчання тим вихованцям, які мають особливі освітні потреби;

ü    готує всіх дітей до життя в інклюзивному суспільстві, якому властива толерантність;

ü    піддає критиці дискримінаційне ставлення суспільства до осіб з обмеженими функціональними можливостями;

ü    розуміє,що політика в сфері освіти осіб з обмеженими функціональними можливостями повинна розроблятися на засадах партнерства.

 


Додаток 1 

Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх та управлінських процесів

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу « Рушничок»

Вимога організації освітніх і управлінських

процесів у закладі дошкільної освіти

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання

Методи збору інформації

1

2

3

4

І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці

1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними

1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним

1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище)

1.1.1.2.  У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі

1.1.1.2. Спостереження (освітнє середовище)

1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей)

1.1.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані та використовується ресурсна кімната для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (у разі наявності)

1.1.1.4. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги

1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

Вивчення документації

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу

1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам

1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним

обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу

1.1.2.2. Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування

1.1.4.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

1.1.4.3. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна та домедична допомога

1.1.5.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи

1.1.5.2. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму

1.1.5.3. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування

1.1.5.4. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах

1.1.5.5.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)

1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання

1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу

1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому

1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка

1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору

1.3.1. У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами

1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу

1.3.1.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби)

1.3.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку), відстежується результативність діяльності тощо

1.3.1.3.Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.3.2. Заклад дошкільної освіти взаємодіє із батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні програми розвитку розробляються за участі батьків та створюються умови для залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою)

1.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент вихователя допомагає педагогам в організації освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності

1.3.2.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно-ресурсним центром, навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводу та підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами

1.3.2.3. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій

1.3.3.1. Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них різних видів компетенцій

1.3.3.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно-просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам

1.3.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти

2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку

2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти

2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти)

2.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності

2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення

2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі

2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі

2.2.1.1.Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі

2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою

3.1.1.1. Вивчення документації

3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об'єктивно оцінюють його результативність

3.1.1.2. Вивчення документації

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями

3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу

3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології

3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки

3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси

3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб-сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова

3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови

3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)

3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою

3.1.4.2.Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації

3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності

3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти

3.2.2.1.Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним

3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв’язок

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці

3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної

співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво)

3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу

3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові

3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти

3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет

3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги

3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти

3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу

3.4.1.3.Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»

4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань

4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування)

4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності

4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності

4.1.2.1. Вивчення документації

4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти

4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти

4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

4.1.3.1.Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища

4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування

відносин довіри та конструктивної співпраці між ним

4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою

діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах)

4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу

4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад

(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства

4.3.1.2. Вивчення документації

4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності

4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності

4.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку

4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою

4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)

4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень

4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти

4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу

4.4.3.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база

4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу

4.4.4.1.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення

4.5.1.1. Вивчення документації

4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності

4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її

4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

4.5.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                
Немає коментарів:

Дописати коментар

БЛАГОДІЙНІСТЬ (Добрі справи)

  З настанням війни у нашій країні всі люди змушені жити під постійними стресами, під важким психологічним навантаженням як на родину, так і...